lnwshop logo
____________________
เงื่อนไขการรับประกันนาฬิกา
 
- คาสิโอ Casio G-Shock

 

1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปีเต็ม นับตั้งแต่วันที่ประทับลงในเล่มประกันจนครบ 1 ปี  ทั้งค่าบริการ และแบตเตอรี่

 2. สินค้าจะได้รับการประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของการ ผลิตเท่านั้น

3. รับประกันเฉพาะความบกพร่องของการทำงานของตัวเรือนและแบตเตอรี่เท่านั้น  ไม่รวมถึงอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายนอก เช่น  สาย ตัวเรือน กระจก หรือรอยขีดข่วนต่างๆ

4. ผู้ซื้อจะต้องส่งใบรับประกันจากทางร้านมาด้วยทุกครั้ง  เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้ากับทางร้าน www.watchtimeshop.com  โดยส่งสินค้ากลับมาได้ตามชื่อ-ที่อยู่ ของร้าน www.watchtimeshop.com

5. ทางร้านไม่คิดค่าจัดส่งใด ๆ ภายในระยะเวลารับประกันสินค้า

6. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะสินค้า ของทางร้าน www.watchtimeshop.com เท่านั้น

 

__________________________________

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกันสินค้า 

 

1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  การใช้งานที่ผิดวิธี  การทดลอง  การสาธิต  การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและผิดพลาด  การแกะซ่อมบำรุงมาจากที่อื่นหรือด้วยตัวเอง  หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

2. อาการเสีย หรือความเสียหาย หรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลว หรืออาหารหกใส่ตัวสินค้า  เหงื่อซึมเข้าเครื่อง  หรือภัยธรรมชาติ  เช่น  ไฟไหม้  น้ำท่วม  แผ่นดินไหว

3. อาการเสีย หรือความเสียหาย หรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการวาง หรือนำเข้าใกล้สนามแม่เหล็ก  เช่น  ลำโพง  เครื่องขยายเสียง  โทรทัศน์  วิทยุ  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ก่อคลื่นสนามแม่เหล็ก และทำความเสียหายให้กับตัวสินค้า

4. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน และการสึกกร่อน  ขึ้นสนิม  หรือรอยเปรอะเปื้อนจากการใ้ช้งาน และภัยจากสัตว์ หรือแมลงกัดแทะ

5. รอยขูดขีด และความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

6. หมายเลขเครื่องของตัวสินค้าถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย  และใบรับประกันสินค้าถูกแก้ไข  ขีดฆ่า หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

7. ไม่รับประกันอะไหล่ หรืออุปกรณ์ภายนอก  เช่น  สาย  ตัวเรือน  กระจก  หรือรอยขีดข่วนต่างๆ

 

________________________

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

 

1. สินค้ามีตำหนิ  หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป มีรอยตำหนิมากเกินกว่าที่ท่านจะรับได้

2. สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ  หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป ไม่ตรงกับสินค้า หรือรุ่นที่ท่านได้สั่งซื้อไว้

3. ในกรณีที่ได้รับสินค้าไปแล้ว มีปัญหาภายใต้เงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าให้แจ้งทางร้านทันที ทางร้านยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับ (ฉะนั้นหลังจากท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้รีบตรวจเช็คสินค้า และระบบการทำงานต่างๆของสินค้าโดยทันที หากมีปัญหาใดภายใต้เงื่อนไข จะได้ส่งเปลี่ยนคืนทันที)

4. ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ทางร้านขอสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนคืนสินค้า  เช่น  ได้รับสินค้าไปแล้วไม่ชอบแบบ  ไม่ชอบสี  ไม่ชอบไซส์  เป็นต้น (สำหรับในกรณีนี้ แนะนำให้ลูกค้าเดินดูขนาด สี รูปแบบของสินค้าจริงตามห้างฯ ก่อนสั่งซื้อสินค้าครับ)

_________________________________

นโยบายการคืนสินค้าของ WATCH TIME SHOP

   

         สินค้าทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์ WATCH TIME SHOP เป็นของแท้ 100% พร้อมบัตรรับประกันศูนย์ 1 ปี 

และได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย "100% Buyer Protection" และ/หรือ "Satisfaction Guaranteed"

คุณสามารถพบสัญลักษณ์ด้านล่างนี้ได้ในหน้าแสดงสินค้า

   
  100% Buyer Protection Satisfaction Guaranteed

ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้

5 วัน 5 วัน

สินค้าเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดส่ง

ได้ -

สินค้าชำรุด ที่เกิดจากการผลิต

ได้

ได้

สินค้ามีตำหนิเกินกว่าที่รับได้

ได้

-

ได้รับสินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่ง

ได้ ได้ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 5 หรือ 5 วัน โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับไปหาเรา

   คุณสามารถคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง?

คุณอาจจะต้องการคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย สินค้ามีตำหนิเกินกว่าที่รับได้ ได้รับสินค้าผิดจากรายการที่สั่งซื้อ 

   เงือนไขสำหรับการคืนสินค้า:

การคืนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้าของคุณต้องตรงไปตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การคืนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง:

x : ไม่จำเป็น | ✓: จำเป็น

สาเหตุของการคืนสินค้า สินค้าที่คุณส่งคืนต้องเป็น
สภาพใหม่ สินค้ายังไม่ถูกเปิด/ฉีก/แกะกล่องบรรจุภัณฑ์ สินค้าครบ (สินค้าแถม, อุปกรณ์เสริม,กล่องบรรจุสินค้า) ไม่ได้รับความเสียหาย (สินค้าและกล่องบรรจุสินค้า) ป้ายและตราสินค้า

สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง

x x x

สินค้าชำรุด ที่เกิดจากการผลิต

x x

สินค้ามีตำหนิเกินกว่าที่รับได้

x x

ได้รับสินค้าไม่ตรงรายการที่สั่ง

x

   

   คุณสามารถคืนสินค้าหลังจากผ่านไป 5 หรือ 5 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถคืนสินค้าหลังจากผ่านไป 5 วัน สำหรับสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย WATCH TIME SHOP Buyer Protection Guarantee หรือ 5 วัน สำหรับสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย Satisfaction Guaranteed

หลังจากผ่านระยะเวลานี้แล้ว สินค้าของคุณจะได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกันของผู้ผลิตสินค้า โปรดติดต่อผู้ผลิตสินค้าเพื่อขอรับการช่วยเหลือในการจัดคืนสินค้า

คุณสามารถดูข้อมูลการติดต่อของศูนย์รับประกันสินค้าได้ในใบรับประกันที่แนบไว้ในบรรจุภัณฑ์

ทั้งนี้หากทางลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด โปรดอย่าลังเลใจขอให้ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย WATCH TIME SHOP ได้ตลอดเวลา.

พูดคุย สอบถามแบบสบาย ๆ ได้ทุกเรื่องราวครับ

  • ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อ โดย ตอบ/เข้าชม โพสต์ล่าสุด
ต้องการนาฬิกาสักเรือน โดย nut ตอบ/เข้าชม 1/95
โพสต์ล่าสุด 4 เดือนที่ผ่านมา
โดย เจ้าของร้าน
1
แสดงกระทู้ที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 กระทู้
หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตั้งกระทู้ใหม่

CATEGORY

BEST SELLER

รหัสสินค้า SBDC061
39,500.00 บาท
47,500.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SKW6422
8,000.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SKW2692
6,300.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า SKW6374
6,500.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า DZ4318
13,000.00 บาท
15,500.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า FDB0A009D
10,550.00 บาท
15,200.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า A360-502-00
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า FAF03003B0
11,300.00 บาท
16,350.00 บาท
  • สั่งซื้อ

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,296,897 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด510,777 ครั้ง
เปิดร้าน5 พ.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านWatchTimeShop.Com
ร้านWatchTimeShop.Com
www.watchtimeshop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านWatchTimeShop.Com
WatchTimeShop.Com
WatchTimeShop.Com "ว่าด้วยเรื่องราวความงดงามระหว่างทางแห่งชีวิต และเปี่ยมล้นด้วยศิลปะแห่งความเที่ยงตรง" ประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่ชื่นชอบใน นาฬิกา, แฟชั่น, ศิลปะ, Trend, life Style, มาเป็นเวลายาวนาน หลงไหลความงามในด้านต่างๆ ของการใช้ชีวิต มุ่งเน้นการส่งผ่านแรงบันดาลใจที่ได้รับจากผลงานดีไซน์ของ นาฬิกาข้อมือแบรนด์ดัง Citizen Eco-Drive, Seiko, Orient, Diesel, Tissot, Hamilton, Suunto และนาฬิกาแบรนด์เนมอื่นๆ อีกจำนวนมาก เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์. *** สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน Www.WatchTimeShop.Com 1. นาฬิกาแบรนด์เนมของแท้ 100% เท่านั้น สภาพใหม่แกะกล่อง สินค้าดีมีคุณภาพ และมีการรับประกันทุกเรือน (ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน) - หากตรวจพบว่าเป็นสินค้าปลอมยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 2. รับประกันว่าได้รับสินค้าชัวร์ 100% - ทางร้านฯ จดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver (ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจากภาครัฐถึงจะได้รับเครื่องหมายนี้ เพราะฉะนัั้นไม่ต้องกลัวว่าทางร้านจะโกง) - กรณีเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า ทางร้านฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 3. ทางร้านฯ ให้ความสำคัญในสินค้าและการบริการเป็นอย่างยิ่ง ดูแลตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งด้วยความทนุถนอมดังเช่นเป็นนาฬิกาตนเองใส่ 4. และที่สำคัญทางร้านฯ มีความซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า เพราะเราเชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์ความจริงใจจะทำให้เราเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 5. รายได้ส่วนหนึ่งของทางร้านฯ นำไปทำบุญในพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสาธารณะประโยชน์ - ทางร้านฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลกำไร แต่เราให้ความสำคัญในการได้เป็นผู้ให้ต่อผู้อื่น เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนผู้ร่วมเวียนว่ายตายเกิด สิ่งพวกนี้แหละที่ให้พวกเรามีความสุขมากกว่าผลกำไร - ทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าจากทางร้านฯ มั่นใจได้ว่ามีส่วนร่วมในบุญกุศลที่พวกเราได้ทำแน่นอน เพราะเราแผ่บุญให้ผู้มีพระคุณด้วยทุกครั้ง **ความพึงพอใจของลูกค้า คือความสุขของพวกเรา** *WatchTimeShop ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์* All BRANDS ALL PRODUCTS 100 % AUTHENTIC _____________________________ WatchTimeShop.Com Team. Tel : 099 827 2647 Line ID : @watchtimeshop15 Instagram : @watchtimeshop15 www.facebook.com/WatchTimeShop15 Email : info.worldwatch@gmail.com ***โปรดทราบพวกเราเขายสินค้าในร้าน Www.WatchTimeShop.Com เท่านั้น ไม่ได้ขายผ่านเว็ปตลาดออนไลน์อื่นๆ เช่น Lazada ฯ
เบอร์โทร : 099 827 2647
อีเมล : info.worldwatch@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก